1. 5.1 5.2 ve 5.3 paragraflarında belirtilen şartların dışında; yurtiçi ve uluslararası taşımalarda, Türk Ticaret Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolları Taşıma
  Kanunu ile diğer mevzuatlar ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Teknik Kılavuzunda, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
  Yönetmeliğinde, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli maddeler kodu (IMDG), Avrupa Anlaşmasında yer alan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliğinde
  (ADR)ve diğer ulusal ve uluslararası kurallar dahilinde taşınması yasak olan tehlikeli maddeler tarafımızca taşınmaz ve diğer hizmetler verilmez.

  5.2 Bazı ülkelerde bazı tehlikeli maddeleri, tehlikeli madde taşınmasına ilişkin kayıtlı yetki belgeleri dahilinde taşıyabilir veya diğer hizmetleri gerçekleştirebiliriz. Gönderinin kabulünden önce bu kayıtlı yetkinin yazılı olarak tarafımıza verilmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde gönderileriniz sadece geçerli olan yönetmeliklere ve bizim gerekliliklerimize uygunsa kabul edilir. (bakınız paragraf 5.1) Şartlarımızı ve tehlikeli maddeler taşıma yetki belgesi başvuru prosedürünü bizden temin edebilirsiniz. Malınızın kabulünü takiben tehlikeli maddeler ek ücreti tarafınıza faturalanacaktır.

  5.3 Bazı tehlikeli maddeler yukarıda belirtilen onaylı müşteri gerekliliklerinden muaftır.

  5.4 Konşimentomuzu doldurarak ve tarafımıza gönderi vererek, gönderinizin ICAO Madde 17de yer alan veya ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alan havacılık güvenlik şartları çerçevesinde tanımlanan yasaklı herhangi bir eşya veya madde içermediğini teyit ve garanti edersiniz. Gönderinizin içeriği ile ilgili tüm detayları konşimento üzerinde veya diğer dokümanlar aracılığıyla belirtmeniz gerekmektedir. Fakat sorumluluğunuz bu bilgiyi vermekle bitmez.

  5.5 Tarafımızca taşınan veya koordine edilen yurtiçi ve uluslararası gönderiler güvenlik nedeniyle görüntülenebilir ve bu görüntüleme x-ray kullanımı gerektirebilir ve siz gönderinizin içeriğinin güvenlik nedeniyle incelenmesini kabul edersiniz.

  5.6 Gönderinizin güvenilir bir personeliniz tarafından güvenli bir ortamda hazırlandığını, bize teslim edilmeden önce hazırlanma, depolanma ve taşınması sırasında izinsiz müdahelelere maruz kalmadığını beyan edersiniz.

  5.7 Taşınması yasak olan mallar tarafımızca kabul edilmez.

  5.8 Gönderiniz için gönderi varış ülkesi yetkilileri veya transit ülke yetkilileri ile gümrük ve/veya güvenlik sebebleriyle kişisel verileriniz dahil olmak üzere bilgi paylaşmak zorunda kalabiliriz.

  DEĞERLİ EŞYALAR
  Değerli taş, değerli metal, mücevher, para, ticari senet, korunmasız mobilya, cam veya porselen, sanat eseri, antika ve pasaport, bono, hisse ve vade senetlerini kapsayan önemli belgeler gibi değerli eşyaların ağımızın teslimat sistemi ile gönderilmemesi gerekir çünkü araç dolum ve boşaltım, hasar ve/veya kayba neden olabilecek mekanik işleme ve çoklu aktarmalı otomatik ayrıştırma ekipman kullanımını içerir. Buna rağmen bu eşyaların ağımızın teslimat sistemi ile gönderilmesi veya bizim göndermemize neden olunması halinde riski size ait olacaktır.