1. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.)
 2. Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.
 3. Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 4. Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
 5. Canlı, cansız hayvanlar.
 6. Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.
 7. İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.

 8. Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.

 9. Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar.

 10.  İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler.

 11. Fabrika ve bayileri arasında gönderilen boş av tüfekleri ve onların parçaları dışında, mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar.

 12. Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler.

 13. Organ ve cenaze.

 14. Tütün ve tütün mamulleri.